Chủ sở hữu website

Công ty TNHH OIL CARE

Đại diện: Ông PHẠM MAI KHÁNH – Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 197/5 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0967 99 88 68 – 0982 711 763

Email: oilcarevn@gmail.com

Số GCNĐKKD: 0312022009 cấp ngày 24/10/2012

 

Top